Thanh toán

Số tài khoản: 9888012369
Ngân hàng: Vietcombank
Tên tài khoản: HOANG THI THUY